• facebook
  • twitter
  • google
  • youtube
  • rss

SME NEWS

สวทช. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ และ TCDC หนุนผู้ประกอบการ SME ออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ขานรับตลาดผู้สูงอายุทั้งในและต่างประเทศ

SME Inside

การให้บริการของแท็กซี่ผ่านแอพลิเคชั่น ปัจจุบันมีเอกชนเข้ามาให้บริการในตลาดหลายราย ซึ่งการเข้าสู่ตลาดของบริการรูปแบบใหม่นี้ สร้างกระแสความนิยมได้ไม่น้อย เมื่อมองแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของบริการแท็กซี่ผ่านแอพลิเคชั่นยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของปริมาณรถ และผู้โดยสารที่นับวันการใช้แอพพลิเคชั่นจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามทิศทางของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนที่จะลดราคาลงเรื่อยๆ

FINANCIAL SERVICE

BREAKING NEWS

LIVE TV

Next Program