trends
smart sme channel

highlight program


knowledge

Technology

10 เทรนด์ความท้าทายการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

มีนาคม 20, 2017

ในรอบปีที่ผ่านมา (มีนาคม 2559 – มีนาคม 2560) ถือเป็นปีที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงของการดำเนินงาน e-Government ในประเทศไทย ในรอบปีที่แล้วการ Transformation หรือการแปลงร่างไปสู่ รัฐบาลดิจิทัลถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้น ทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐานให้ทั้งภาครัฐและประชาชนมั่นใจ ด้วยการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาครัฐด้วยกันเอง การเข้ามาวางโครงสร้างการยกระดับบุคลากรภาครัฐ เริ่มต้นเป็นโครงการนำร่องโดยอาศัยความสมัครใจ ขณะที่หน่วยงานที่มีความพร้อมทางด้านดิจิทัลอยู่แล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อ ในขณะที่บางหน่วยงานเพิ่งเริ่มต้นก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบาก เพราะโครงสร้างพื้นฐานก็เพิ่งเริ่มดำเนินการ


sme inside