Careers

สนใจส่งประวัติมาได้ที่ นางสาวพรพิมล  บุญเรืองขาว / Senior HR  peoplemedia2@gmail.com /pornpimol.b@peoplemedia.co.th โทร. 02-704-7958

 

 ตำแหน่ง ลักษณะงานคุณสมบัติ
1Sr.Online Marketing              จำนวน   1 อัตรา -บริหารจัดการ และวางแผนการตลาด และโซเชียลมีเดียได้ -มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาดเป็นอย่างดี-เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด, ด้านการสื่อสารการตลาด,หรือบริหารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ -ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2-3 ปีขึ้นไป -มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  
2Online Marketing              จำนวน   3  อัตรา -สามารถเขียนเนื้อหาลงบนเว็ปไซต์และโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถคิดกิจกรรม วางแผน และควบคุมงานนิทรรศการหรืออีเว้นท์ได้ -สามารถใช้โซเชียลมีเดีย E-newsletter, Google Adwords และโฆษณาแบนเนอร์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาด และโปรโมชั่นต่างๆ ได้-เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด, ด้านการสื่อสารการตลาด,หรือบริหารธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ -ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 2 ปีขึ้นไป -มีความรู้ความเข้าใจหลักการทำงานการตลาดออนไลน์ด้วยการใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย  
3เจ้าหน้าที่ขายสื่อออนไลน์          จำนวน  3 อัตรา -ติดต่อนัดพบลูกค้าเพื่อขายโฆษณา -สามารถออกบูธและอีเว้นท์เพื่อขายสินค้าได้ -เป็นตัวแทนในการนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ-เพศชาย / หญิง -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีใจรักงานบริการ ทำงานในสภาวะที่กดดันได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี -มีประสบการณ์ในการขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ  
4เจ้าหน้าที่ประสานโครงการพิเศษอาวุโส                                   จำนวน 1 อัตรา -ดำเนินการ ค้นหาและเลือกกลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน -ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลข่าวสาร กับกลุ่มลูกค้า -ประสานงานหน่วยงานภายในละภายนอกองค์กร -จัดทำเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ-เพศชาย / หญิง -วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์ตรงด้านบริหารโครงการ  หางานและประมูลงานหน่วยงานภาครัฐ และคิดโครงการใหม่ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความอดทน ต่อภาวะแรงกดดันได้  
5เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส             จำนวน 1 อัตรา -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับข้องกับงานจัดซื้อตั้งแต่เอกสาร PO -ดูสัญญาจัดจ้าง ใบเบิกจ่าย -ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง -ทำฐานข้อมูลสินค้าทรัพย์สิน-เพศชาย / หญิง -อายุ 27-35 ปี -ปริญญาตรีบริหารจัดการหรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป  
6เจ้าหน้าที่จัดซื้อ                     จำนวน 1 อัตรา -จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับข้องกับงานจัดซื้อตั้งแต่เอกสาร PO ใบเบิกจ่าย จนถึงใบรับสินค้า -ส่งซ่อมเคลมสินค้า ประสานงาน -ติดตามงานจัดซื้องานเคลม -ทำฐานข้อมูลสินค้าทรัพย์สิน-เพศชาย / หญิง -อายุ23-27 ปี -ปริญญาตรี ทุกสาขา -มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 1-2 ปี ในด้านสินค้าบริการทั่วไปจนถึงสินค้าไอที -สามารถใช้โปรแกรม Word, Excelได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรมออกแบบฐานข้อมูล Access w ได้ระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ประสานงานและติดตามงานได้ดี  
7ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา -ดูแลเรื่องนัดหมาย ติดตาม ในการประชุมต่าง ๆ ภายในและการนัดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้กับรองกรรมการผู้จัดการ -บันทึกและสรุปประเด็นจากการประชุมหารือต่างๆ เพื่อรายงานต่อรองกรรมการผู้จัดการ -คิด สร้างสรรค์ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่างของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน-เพศชาย/หญิง -วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท -มีประสบการณ์การทำงานด้านงานสถานีโทรทัศน์, งานสื่อ , งานอีเว้นท์, งานการตลาดหรือออนไลน์ -บุคลิกคล่องแคล่ว เรียนรู้งานเร็ว  

C2140-839 200-120 C2150-596 C2090-311 NCLEX-PN TB0-123 640-911 300-101 C_TERP10_66 1Z0-514 C2060-220 VMCE_V8 CRISC 1Z0-064 >> 1Z0-052 >> 070-483 >> JN0-100 >> 648-232 >> M70-101 >> JN0-633 >> VCP550 >> ITILFND >> OMG-OCUP-100 >> CA0-001 >> 70-486 >> 70-534 >> 070-410 >> 300-135 >> CLO-001 >> 70-482 >> A00-211 >> ICGB >> 70-487 >> 4A0-M02 >> 700-501 >> BH0-007 >> 1Z0-144 >> GCIH >> A00-240 >> 70-417 >> 1V0-601 >> S10-101 >> 70-347 >> JN0-360 >> 648-375 >> 642-996 >> 70-236 >> 300-320 >> 642-732 >> 1Z0-061 >> 1Z0-517 >> 070-342 >> 1Z1-535 >> 1Z0-470 >> SSCP >> CISA >> 1Z0-808 >> 1Z0-100 >> MB6-700 >> 642-999 >> C2020-703 >> NSE7 >> PMI-RMP >> C_HANAIMP151 >> 400-101 >> 700-104 >> M2060-729 >> CGEIT >> 1Z0-051 >> C2150-197 >> 712-50 >> 350-080 >> 1Z0-482 >> 70-533 >> 1Z0-550 >> 1Z0-067 >> CWNA-106 >>

    **อัพเดทวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560