14 นิสัย “สามารถทำความฝันให้เป็นเรื่องจริงได้”

เพราะทุกคนล้วนมีความฝันและการสร้างความฝันให้สำเร็จนั้นก็จำเป็นต้องใช้พลังของนิสัย มาดูกันว่า 14 นิสัยที่จะพาไปสู่ความสำเร็จนั้นมีอะไรบ้าง

 1. เปลี่ยนนิสัยที่ต้องพึ่งพาคนอื่นมาพึ่งพาตนเอง
 2. ต้องหัดรู้จักพึ่งพากันและกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้
 3. เคารพในความเป็นตัวของตัวเองและผู้อื่น
 4. ต้องได้ใจและสร้างศรัทธาจากเพื่อนร่วมทำงาน
 5. ต้องสานความฝันด้วยหัวใจอันแข็งแกร่ง
 6. อย่ารอโอกาสและขลาดกลัวที่จะต้องพบกับความผิดพลาด
 7. ลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำก่อนหลังให้ได้
 8. สามารถบริหารสมดุลระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
 9. ตื่นตัวพร้อมที่จะฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อสามารถนำไปจัดการปัญหาได้
 10. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกระบวนการทำงานให้สอดรับกับเป้าหมาย
 11. ก่อนทำอะไรก็ตาม ต้องคิดเสมอว่าทุกฝ่ายจะต้องชนะ Win – Win
 12. ต้องมีวิถีทางการเรียนรู้ในเส้นทางที่จะพาไปสู่ความสำเร็จ ทั้งเรื่องงานและเรื่องคน
 13. มีการกระตุ้นพลังและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ตัวเองและทีมได้
 14. มีความความคมชัดทั้งเรื่องสุขภาพ ความคิดจิตใจและสังคมรอบข้าง

ติดตามข่าว SMEs และบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ !
Website : smartsme.tv
Facebook : SmartSME
Line@ : @smartsme
Twitter : @smartSME_TV

ติดต่อโฆษณา โทร 
โทร. 02-102-0379  ต่อ 506

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น