Training

สสว.เชิญฟังสัมมนาฟรี! ในหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาด4.0” วันที่ 28 ส.ค.นี้

สสว.ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” โครงการอบรมผู้ประกอบการ “พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0” รับฟังมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาลจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมฟังเสวนาในหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาด4.0” โดยวิทยากรมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น คุณปภาดา อมรรัตน์กุล CEO บริษัท UplevelGoal จำกัด คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ และคุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเจอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สสว.ชวนฟังสัมมนาฟรี ! ในหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาด 4.0”

สสว.เชิญผู้ประกอบการฟังสัมมนา โครงการอบรมผู้ประกอบการ “พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องนครา พาวีเลี่ยม โรงแรมแพร่ นครา จ.แพร่

สสว.เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนา “พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0”

สสว.เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ ”พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการรายย่อย Micro SMEs และวิสาหกิจชุมชน เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ในยุค 4.0 วันที่ 26 ก.ค.นี้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) จัดอบรมให้ความรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs ปี 2560 ในหัวข้อ “ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ SMEs ในยุค 4.0” พบกับความรู้เรื่องกลยุทธ์การขายของออนไลน์และการสร้างความต้องการสินค้าผ่านเฟซบุ๊ค ทฤษฎีการถ่ายภาพโดยคุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร และเวิร์กช็อปการถ่ายภาพและแต่งภาพด้วยมือถือ ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

เชิญฟังสัมมนาฟรีโดยกูรูดังในหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาด 4.0”

สสว.เชิญฟังสัมมนาฟรีโดยกูรูดังในหัวข้อ “พฤติกรรมลูกค้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตลาด 4.0”
สสว.เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมผู้ประกอบการ “พฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาด 4.0” ภายใต้โครงการประชารัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชนในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง เอ็มแพรสแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ม.ศรีปทุม จับมือ TIFFA MOU เปิดหลักสูตรหนุนศักยภาพ นศ.โลจิสติกส์ฯ สู่ตลาดแรงงานยุค 4.0

ด้วยเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยการสร้าง“หลักสูตรโลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออกSPU-TIFFA-ITBS” มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานตอบโจทย์การพัฒนาตลาดแรงงาน 4.0 ของชาติในปัจจุบันและอนาคต

สสว.เชิญผู้ประกอบการฟังสัมมนา “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” โดยอุตตม สาวนายน

สสว. เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “คลินิกเอสเอ็มอีสัญจรแนวประชารัฐ” รับฟังมาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล และพิธีมอบสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนต่าง ๆ จาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมมารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

ตะกร้าออนไลน์เชิญร่วมอบรมและปรึกษาธุรกิจออนไลน์ฟรี ! วันเสาร์ที่ 29 เม.ย.นี้

ตะกร้าออนไลน์ โดยบริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ E-commerce เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและปรึกษาธุรกิจออนไลน์ ในหัวข้อ เดินหน้าตลาดออนไลน์ คว้าความสำเร็จ สร้างธุรกิจทำเงิน ” ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม STC ช้ั้น 29 อาคารไทยศรีติด BTS กรุงธนบุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน ที่ผ่านมา นายศักราช อัมวงษ์ หรือนายกก้อง นายกอบต.เกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่ออบรมอาชีพให้กับลูกบ้านตำบลเกาะเรียน โดยให้เกียรติเชิญอาจารย์จากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด และสาธิตการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนา และปรับปรุงให้เกิดความน่าสนใจ

Bizlearning และ SocialPage ร่วมออกงาน Thailand Franchise & SME Expo 2017

Bizlearning ศูนย์ร่วมแหล่งเรียนรู้ หลักการในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นำเสนอผ่านรูปแบบวีดีโอและ Motion Infographic ที่เข้าใจง่าย กว่า 300 เรื่อง

1 2 3