Business Tips

กรณีศึกษา : ญี่ปุ่นปรับเพิ่มร้านสะดวกซื้อเพื่อผู้สูงวัย

เครือร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ของญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับเพิ่มบริการสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อรับมือกับประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีปัญหาในการเดินทางออกจากบ้านไปเพื่อซื้อข้าวของ

5 ขั้นตอน สร้างธุรกิจครอบครัวให้แข็งแรง

ธุรกิจครอบครัวประกอบด้วยความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติหลายรูปแบบ ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบใด การดำเนินงานของครอบครัวสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์พร้อมกับความขัดแย้งหย่าร้าง แตกหักได้ ถ้าไม่วางหลักการบริหารครอบครัวควบคู่ควบคู่ไปกับธุรกิจให้ดี ธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจและครอบครัว

1 2 3 92